Nieuws

Bibliotheek zkt. huiskamers!

Bibliotheek Sans Souci organiseert dit jaar voor de eerste keer "Sans Souci Living Stories".  Om dit te kunnen realiseren hebben we echter jullie hulp nodig. We zoeken nog steeds een vijftal buren (Sans Soucistraat, Woonwijkstraat, Van Aastraat, Malibranstraat...) die bereid zijn om op zaterdag 26 mei 2018 van 14-18 uur hun living één namiddag open te stellen voor ons boekenfestival. Natuurlijk zijn er naast onze eeuwige dankbaarheid nog enkele voordelen aan verbonden.

Woon je in de buurt van de bib en zou je het fijn vinden om een schrijver, een verteller, een slam poet... over de vloer te krijgen voor een select publiek? Contacteer Eva Tack: Eva.Tack@elsene.brussels of 02/515.64.56.

Schrijfacademie voor vluchtelingen

(for English: see below)

NL Sulaiman Addonia, een in Elsene wonende, Brits-Eritrees-Ethiopische schrijver, lanceert een creatieve schrijfacademie die zich richt tot vluchtelingen en asielzoekers in Brussel.

“Ik weet hoe eenzaam het is om immigrant te zijn, want de maatschappij negeert je,” zegt Addonia, die als een onbegeleide minderjarige asielzoeker in 1990 aankwam in Groot-Brittannië. “Als ik de ruimte had gehad om te creëren en mijn verbeelding te gebruiken in de jaren die volgenden op mijn aankomst in Londen, het had een wereld van verschil voor me betekend. Maar ik weet ook hoe onontbeerlijk het voor me was en hoe machtig het voor me voelde om me mijn eigen stem toe te eigenen, in plaats van slechts onderwerp uit te maken van een ander zijn verhaal.”

De eerste masterclass zal plaats vinden in GC Elzenhof in april en mei 2018. Schrijfster Annelies Verbeke – die wordt beschouwd als één van de beste van haar generatie – en de Italiaans-Somalische schrijfster Ubah Cristina Ali Farah zullen Sulaiman bijstaan in het begeleiden van de workshops in het Engels en het Nederlands.

Deelnemers aan de lessen krijgen vervolgens de kans om hun finale teksten naar voor te brengen op het ‘Sans Souci Living Stories’-festival dat Bibliotheek Sans Souci op zaterdag 26 mei in de Sans Souci-wijk organiseert.

Interesse om deel te nemen aan de schrijfacademie? Mail Sulaiman Addonia via simos35@hotmail.com (zet "creative writing academy for refugees & asylum seekers" als titel van jouw mail).

Photos: Lyse Ishimwe & Alex Salinas

EN Sulaiman Addonia, a Brussels-based, British-Eritrean-Ethiopian writer, is launching a creative writing academy, a program of short courses aimed at refugees & asylum seekers in Brussels.  

“I know how lonely it is to be an immigrant as you are shunned by society,” says Addonia, who arrived as an unaccompanied underage asylum seeker to the UK in 1990. “If I would have had the space to create & use my imagination in the years following my arrival to the UK, it would have made a world of difference to me.”

He adds: "But I also know how vital & empowering it was for me to own my voice rather than being subject to someone else's story. Being a refugee should not mean surrendering your voice.”

The first masterclass will take place @ Elzenhof, Brussels, in April/May 2018. The great writers, Belgian Annelies Verbeke- considered one of the best of her generation - & Somali/Italian Ubah Cristina Ali Farah will join Sulaiman in facilitating the classes in English & Dutch.

The students will then have the opportunity to perform their final texts at the May 2018 festival “Sans Souci Living Stories” organised by Bibliotheek Sans Souci Elsene.

Are you intested in participating in the writing academy? Write Sulaiman Addonia via simos35@hotmail.com (don't forget to put "creative writing academy for refugees & asylum seekers." in the subject line of your email).