Start schrijfacademie voor vluchtelingen

De schrijfacademie voor vluchtelingen, die begeleid wordt door schrijvers Sulaiman Addonia en Annelies Verbeke, vindt twee keer drie opeenvolgende dagen in mei plaats in Bibliotheek Sans Souci. Ben je zelf vluchteling en wil je graag deelnemen? Mail Sulaiman Addonia via simos35@hotmail.com (zet "creative writing academy for refugees & asylum seekers" als titel van jouw mail).

Alle info vind je hieronder (NL/EN).

NL Start creatieve schrijfacademie voor vluchtelingen en asielzoekers

(English: see below!)

Deze cursus is voor vluchtelingen en asielzoekers die altijd al hebben willen schrijven, hun eigen verhalen vertellen in hun eigen stijl, maar die nooit de ruimte hadden of wisten waar te starten.

Deze gratis cursus ‘Schrijf je eigen verhaal op je eigen manier’, die in het Engels wordt gegeven, reikt je de basis ingrediënten aan voor creatief schrijven, in een veilige en relaxte omgeving. Gedurende 6 dagen cursus krijg je inzicht in plotcreatie, karakterisering, dialoog, standpunten, stijl en we helpen je om je teksten te bewerken en te reviseren.

Wat leer je tijdens deze cursus:

·         je zelfvertrouwen boosten

·         je eigen stem identificeren en gebruiken

·         de basis ingrediënten van storytelling toepassen in je eigen werk

·         je eigen verhaal schrijven, op jouw eigen manier

·         je sterktes en zwaktes als schrijver identificeren

·         fictie analyseren en bediscussiëren

·         de kans krijgen om ervaren schrijvers te ontmoeten en hen vragen te stellen, in het geval je graag verder zou willen gaan met schrijven

·         de zeldzame kans hebben om je finale werk naar voor te brengen voor publiek op Sans Souci Living Stories, een festival op 26 mei 2018 in Elsene

 

Wat leer je tijdens deze cursus:

·         je zelfvertrouwen boosten

·         je eigen stem identificeren en gebruiken

·         de basis ingrediënten van storytelling toepassen in je eigen werk

·         je eigen verhaal schrijven, op jouw eigen manier

·         je sterktes en zwaktes als schrijver identificeren

·         fictie analyseren en bediscussiëren

·         de kans krijgen om ervaren schrijvers te ontmoeten en hen vragen te stellen, in het geval je graag verder zou willen gaan met schrijven

·         de zeldzame kans hebben om je finale werk naar voor te brengen voor publiek op Sans Souci Living Stories, een festival op 26 mei 2018 in Elsene

Taal:de cursus wordt in het Engels gegeven, dus de cursisten moeten een basis niveau Engels meester zijn. Maar als je wilt schrijven in je moedertaal, kunnen we ons behelpen met Engelse vertaling.

Data:Maandag-woensdag 7-9 mei

            Maandag-woensdag 14-16 mei

Plaats : Bibliotheek Sans Souci, Sans Soucistraat 131, 1050 Elsene, Brussel

De cursus wordt begeleiddoor Annelies Verbeke, een Belgische schrijver die gezien wordt als één van de beste van haar generatie en Sulaiman Addonia, die zelf als een asielzoeker naar Groot-Brittannië kwam en uiteindelijk een succesvol schrijver werd.

*Toegangsvoorwaarden: Alleen enthousiasme en discipline zijn nodig, twee belangrijke dingen bij het schrijven

* Diversiteit:We streven ernaar dat de instroom in de cursus representatief is voor de rijke mix aan gemeenschappen van vluchtelingen in België, maar hoe sneller je inschrijft, hoe sneller we in je interesse kunnen voorzien.

 

EN Creative Writing Academy for refugees & asylum seekers

This course is for refugees and asylum seekers who always wanted to write, tell their own stories in their own voice, but never had the space or knew where to start.

Taught in English, this free course, Write Your Story Your Own Way, will give you the basic ingredients of creative writing in a safe relaxed environment. And over the course of 6 days, the course will provide you with an insight into plot creation, characterisation, dialogue, points of view, style, as well as help you edit & revise your texts. 

Course learning outcomes:

●     boost your confidence

●     identify your singular voice & use it

●     apply the basic ingredients of telling a story in your work

●     write your own story, your own way

●     start to identify your strengths and weaknesses as a writer

●     analyse and discuss fiction

●     have the chance to meet established writers & ask questions in case you’d like to continue writing

●     have the rare opportunity to perform your final work in front of audience at the Living Story festival to be held on 26th May 2018 in Ixelles.

Language:  course is taught in English so students must be able to demonstrate a basic level of English. But if you would like to write in your own mother tongue, we will try to accommodate with translation into English.

Dates: Monday-Wednesday 7-9 May

Monday-Wednesday 14-16 May

 

Times:10AM-4PM, lunch break 12-1PM

Uren: 10:00-16:00 u. Eten tussen 12:00 en 13:00 u.

Location: Bibliotheek Sans Souci, Sans Soucistraat 131, 1050 Elsene, Brussels.

Course Is Taught by:Annelies Verbeke, a Belgian writer - considered one of the best of her generation, & Sulaiman Addonia, who himself came as an asylum seeker to the UK and who eventually became a published writer.

*Entry requirements:Only enthusiasm and discipline, both the backbones of writing.

*Diversity:We will strive to make sure our course intake is representative of the rich mix of refugee communities in Belgium, but the sooner you register the more chance we can accommodate your interest.