Tarieven en uitleentermijnen

Alle materialen 0,10 EUR/dag te laat

Jaarlijks lidgeld voor volwassenen 5 EUR

Reductietarief jaarlijks lidgeld 2,5 EUR

Duplicaat bibliotheekpas 2 EUR

Herinneringsbrief 1 EUR

Aangetekende herinneringsbrief 6 EUR

Zwart-wit print en kopie 0,10 EUR

Kleurenprint 0,50 EUR

Niet afhalen van een materiaal uit een andere bib 8 EUR

Waarborg voor mensen zonder verblijfsadres in België 20 EUR