Fototentoonstelling 'Vitrines van vroeger herleven vandaag'

In de wijken van Elsene zijn veel decoratieve elementen van handelszaken uit de 19de eeuw en de 'Belle Epoque' bewaard. Dit is een uniek erfgoed, dat in hoge mate bijdraagt aan het aangename karakter van onze wandelingen in de gemeente.

Dans les quartiers d’Ixelles, de nombreux éléments décoratifs de commerces du 19ième siècle et de la 'Belle Epoque' ont été conservés. Il s’agit d’un patrimoine unique, qui contribue grandement au caractère agréable de nos balades dans la commune.

EXPO: 07/09-26/10
VERNISSAGE: 15/09

'Vitrines van vroeger herleven vandaag' is een burgerproject van de Participatieve Begroting van Elsene. Het wil deze winkelpuien in de kijker zetten en (her)gebruiken in een hedendaagse context.

'Devantures d’hier revivent aujourd’hui' est un projet citoyen issu du Budget Participatif d’Ixelles. Il vise à valoriser ces vitrines et de les (ré)utiliser dans un contexte contemporain.

 

expo vitrines