Astrid en Larissa.png

NL:

Astrid Haerens schrijft proza en poëzie. Ze debuteerde in 2017 met de roman Stadspanters. Daarnaast lanceerde ze Stadsklanken.be, een poëzieplattegrond van de gemeente Elsene. Astrid werkt als schrijver, performer en docent. Ze is geboeid door multimediale cross-overs. 
Astrid werkt gestaag aan een poëziebundel, waaruit ze, in primeur, zal voordragen. Hiervoor wordt ze bijgestaan door beeldend kunstenaar en illustrator Larissa Viaene. 
Larissa illustreert regelmatig poëzie. Haar bijdrages zijn geen letterlijke vertalingen, maar eerder gevoelsmatige, abstracte weerkaatsingen van tekst. Ze gebruikt eenvoudige lijnen en frisse kleurvlakken. Daarnaast schemert in haar werk de liefde voor het vreemde door, met vaak aparte, licht humoristische wezens.

Tijdens deze intieme performance zullen Astrid Haerens en Larissa Viaene met elkaars werk in dialoog gaan, vraagtekens plaatsen en zoeken naar raakvlakken tussen hun beeld en taal.

ENG:

Astrid Haerens writes prose and poetry. She debuted in 2017 with the novel Stadspanters. She also launched Stadsklanken.be, a poetry map of Ixelles. Astrid works as a writer, performer and teacher. She is fascinated by multimedia crossovers.
Astrid is steadily working on a collection of poetry, from which she will recite, for the first time. For this she is assisted by visual artist and illustrator Larissa Viaene.
Larissa regularly illustrates poetry. Her contributions are not literal translations, but rather emotional, abstract reflections of text. She uses simple lines and fresh color areas. In addition, her work shines through the love of the strange, often with distinct, slightly humorous creatures.
During this intimate performance, Astrid Haerens and Larissa Viaene will enter into dialogue with each other's work, place questions and search for interfaces between image and language.

FR:

Astrid Haerens écrit prose et poésie. Elle a fait ses débuts en 2017 avec le roman Stadspanters. Elle a également lancé Stadsklanken.be, une carte de poésie de la commune d'Ixelles. Astrid travaille comme écrivain, interprète et professeur. Elle est fascinée par les croisements multimédias.
Astrid travaille régulièrement à un recueil de poèmes à partir duquel elle récitera, pour la première fois. Pour cela, elle est assistée par l'artiste et illustratrice Larissa Viaene.
Larissa illustre régulièrement la poésie. Ses contributions ne sont pas des traductions littérales, mais plutôt des réflexions émotionnelles et abstraites d'un texte. Elle utilise des lignes simples et des couleurs fraîches. En outre, son travail brille à travers l'amour de l'étrange, souvent avec des créatures distinctes, légèrement humoristiques.
Lors de cette performance intime, Astrid Haerens et Larissa Viaene dialogueront avec leurs travaux, poseront des questions et rechercheront des interfaces entre image et langage.