NL/ Net als vorig jaar willen we in oktober focussen op de Afrikaanse diaspora en de rijkdom die dat oplevert, in het bijzonder in de literatuur. We nodigen daarom op zaterdag 17 oktober schrijver Sulaiman Addonia en illustrator ANSO (Anne-Sophie Opara) uit.

EN/ Just as last year we would like to focus on the African diaspora and the richness that this generates, especially in literature. We therefore invite writer Sulaiman Addonia and illustrator ANSO (Anne-Sophie Opara) on Saturday October 17th.

BLM banner

NL/ We hebben de eer om de internationaal bekende schrijver, Sans Souci-buurman en oprichter van de Creatieve Schrijfacademie voor Vluchtelingen SULAIMAN ADDONIA te mogen verwelkomen voor een lezing in onze bibliotheek over zijn populaire roman 'Silence is my mother tongue' ( nog niet vertaald in het Nederlands). Tijdens zijn lezing vertelt de schrijver over zijn migratiegeschiedenis, over hoe zijn traject naar het schrijverschap bepaalde opofferingen vereiste en hoe vroegere en huidige ervaringen in zijn intrigerende verhalen samensmelten.

Illustrator ANSO (Anne-Sophie Opara) ken je misschien van haar portrettekeningen van inspirerende mensen van kleur. Haar afstudeerproject was het boekje "Mira. Mama is zwanger" en toont bewust personages van kleur. Op 17 oktober geeft ze in de bibliotheek een workshop waarin kinderen leren om zelf een boekje te maken.

Het voorleesuurtje is voor de gelegenheid een tweetalig voorleesuurtje in het Engels en het Nederlands, verteld door voorleesvrijwilliger Ati (EN) en Louise (NL).

Programma & inschrijven:

11:00-12:30: Sulaiman Addonia (Grotendeels in het Engels; hier en daar vertaling in het Nederlands). Inschrijven verplicht via deze link. (!! VOLZET)

11:00-12:00: Tweetalig voorleesuurtje (EN-NL). Inschrijven verplicht via deze link.

12:00-13:00: Workshop boekjes maken met ANSO (Nederlandstalig, maar er zullen begeleiders zijn om te vertalen naar het EN). Inschrijven verplicht via deze link.

Al deze activiteiten zijn gratis.

Meer info vind je op de Facebook-pagina van dit evenement.

 

EN/ We have the honour to welcome the international known writer, Sans Souci-neighbour and founder of the Creative Writing Academy for Refugees SULAIMAN ADDONIA at our library for a lecture on his popular novel 'Silence is my mother tongue'. During this lecture Addonia will tell us more about his personal migration history, about how his writership forced him to make certain sacrifices and how former and current experiences merge into his intriguing stories.

You may perhaps know illustrator ANSO (Anne-Sophie Opara) from her inspiring portrait drawings of people of colour. Her graduation project was a book called "Mira. Mom is pregnant" and shows consciously characters of colour. On Saturday October 17th Anso will conduct a workshop in our library where she will learn children of 7 tot 12 years old to make a booklet.

Our traditional reading hour on Saturday (11:00-12:00) will be a bilingual story, told by Ati (EN) and Louise (NL), for children of 4-8 years old.

Program & registration:

11:00-12:30: Sulaiman Addonia (in English with sometimes some translation in Dutch). Registration is requiered via this link. (!! FULL)

11:00-12:00: Bilingual reading hour (EN-NL). Registration is requiered via this link.

12:00-13:00: Workshop making booklets with ANSO (in Dutch, but there will be translation in EN). Registration is requiered via this link.

All these activities are free.

More information you can also find on the Facebook-page of this event.