Boek
Nederlands

XVI : de zinderende 16e eeuw : Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen

Francis Weyns (auteur)

XVI : de zinderende 16e eeuw : Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen

Er zijn eeuwen die meer geschiedenis gemaakt hebben dan andere. Bij de meest zinderende eeuwen was zeker de zestiende. Habsburger Keizer Karel bestuurt een rijk zo groot dat de zon er nooit ondergaat. De protestantse reformatie wordt bloedig onderdrukt: de inquisitie tegen de ketters. Oorlog volgt op oorlog, er is oproer overal in Europa, heksen worden vervolgd. Maar er is ook intellectuele voorui
Titel
XVI : de zinderende 16e eeuw : Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen
Auteur
Francis Weyns 1965-
Taal
Nederlands
Parallelle titel
Zestien
Uitgever
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2021
495 p. : ill.
ISBN
9789463934299 (hardback)

Besprekingen

Een toegankelijk boek over de Habsburgse dynastie; een van oorsprong Zwabisch geslacht dat door strategische huwelijkspolitiek en vererving ging heersen over een wereldrijk. Het devies AEIOU (Alles Erdreich ist Österreich Untertan) stond destijds op de gebouwen. Het werk is een in dezelfde luchtige stijl geschreven vervolg op 'De Bourgondiërs' (2019)* van Bart Van Loo, beginnend bij de dood van Karel de Stoute op het slagveld in 1477 en eindigend bij de val van Antwerpen in 1585. De auteur (Gent 1965), historicus en marketingmanager bij Red Bull, vertelt in tien hoofdstukken vooral het verhaal van het succesvolle vorstengeslacht met bekende koningen als Karel V en Filips II, maar laat veel ruimte aan het detail, de anekdote en de bredere context met onderwerpen als hofcultuur, wetenschap, reformatie, inquisitie, heksenvervolgingen, ziekte en dood. De nadruk ligt op het Vlaamse grondgebied. Door de brede aanpak is het boek aantrekkelijk, maar ook wat generaliserend. Met een kleurenkate…Lees verder