Boek
Nederlands

Het kasteel

Ook verschenen als Het slot

Franz Kafka (auteur), Willem van Toorn (vertaler)
Landmeter K. komt op zekere avond aan in een dorpje en zoekt toegang tot het alles overheersende slot.
Titel
Het kasteel
Ook verschenen als
Het slot
Auteur
Franz Kafka
Vertaler
Willem van Toorn 1935-
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Das Schloss
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018
376 p.
ISBN
9789025305994 (hardback)

Besprekingen

Verboden voor onbevoegden

Franz Kafka's klassieker 'Het slot' gaat in het Nederlands voortaan door het leven als 'Het kasteel'. Een reiziger probeert er binnen te treden. Eeuwig tevergeefs.

Een burcht. Een slot. Een kasteel. Hoe je het ook noemt, het indrukwekkende bouwwerk troont hoog op een rots boven het oude Praag. Steile trappen leiden je naar het complex van huizen, straten en een ten hemel stijgende kathedraal waarnaar elke inwoner van Praag, willen of niet, moet opkijken. Zo ook de burgerzoon Franz Kafka (1883-1924), die in de winter van 1916 elke dag naar boven klom en weer naar beneden kwam. In een piepklein, door zijn zus gehuurd huisje intra muros, maakte hij zich een schrijversnest. 'Het is iets heel bijzonders, je eigen huis te hebben, de wereld te kunnen buitensluiten', schreef hij in zijn dagboek. Alleen, weg van de blikken van zijn ouders, kon hij een paar uur per dag schrijven en dromen. Waarna hij weer afdaalde naar een prozaïsch bestaan - als ambtenaar bij de Arbeidsongevallen Verzekeringsmaatschappij. Hij liep elke dag op en af, door de sneeuw van een hongerwinter, een vrije en eenzame ziel, en was gelukkig.

Heel anders voelde Kafka zi…Lees verder

Niet kafkaësk

Je kunt Kafka's Het slot (nu vertaald als Het kasteel) interpreteren als de hopeloze strijd van een eenling tegen het systeem. Maar lees het eens zoals Arjan Peters: als een amusant en kluchtig verhaal.

Je kunt het ook eens van een speelse kant bekijken. Het is donker en het sneeuwt, als een vreemdeling in een dorpsherberg op een strozak gaat liggen pitten. Hij wordt gewekt door een man die zegt dat hij een vergunning moet hebben, want het hele dorp is bezit van het kasteel waar de graaf Westwest zetelt die zulks heeft verordonneerd. Is dit een dorp, en is hier een kasteel, vraagt de vreemdeling, en moet ik een vergunning hebben? Zeg dan maar tegen de graaf dat de landmeter is gearriveerd.

Ja hoor, hoort hij in tweede instantie, het is goed dat meneer de landmeter hier verblijft. In het kasteel gingen ze 'glimlachend de strijd aan'. Ben jij een landmeter? Dan doen wij of we een kasteel zijn, en we sturen jou een paar assistenten die jou alleen maar hinderen, en een bode die nog nooit een boodschap heeft overgebracht. Nou jij weer.

In de vele beschouwingen die er in de loop der decennia zijn geschreven over Franz Kafka (18…Lees verder

Hertaling met de accuratere, meer gangbare titel ‘Het kasteel’ van Van Toorns vertaling 'Het slot' uit 1997 (met Gerda Meijerink) van de derde, onvoltooide roman uit 1926 van Franz Kafka (1883-1924). Beide vertalingen zijn gebaseerd op Kafka’s handschrift-editie. Een vreemdeling komt in een besneeuwd dorp aan dat bij een alles en iedereen overheersend kasteel hoort. Als hij een vergunnning nodig heeft om in de herberg te overnachten, beweert hij een landmeter te zijn die aangesteld is door de kasteelgraaf Westwest. Tot zijn verbazing wordt hij verwacht. Hierna strijdt hij in vergeefse onbegrijpelijke volharding en manipulatie om tot zijn ‘opdrachtgevers’ in het kasteel door te dringen en een werk- en woonvergunning te krijgen. De vertaler (nawoord) breekt een lans voor een luchtigere lezing van Kafka’s oeuvre. Daarvoor biedt vooral dit boek met zijn vele grotesk-kolderieke situaties en ironie legio aanknopingspunten. De lange dialogen en beschrijvingen van het dorpsleven, die steeds u…Lees verder

Over Franz Kafka

Franz Kafka (Praag, 3 juli 1883 – Kierling, 3 juni 1924) was een Duitstalige schrijver die wordt gezien als een van de belangrijkste auteurs van de twintigste eeuw. Zijn werk kreeg vooral na zijn dood een grote invloed op de westerse literatuur.

Kafka was aanvankelijk een staatsburger van Oostenrijk-Hongarije en meer in het bijzonder van de provincie Bohemen. Hij groeide op in de Duitstalige Joodse gemeenschap van Praag. Na het uiteenvallen van het Habsburgse keizerrijk en de oprichting van de Eerste Tsjecho-Slowaakse Republiek in 1918 werd Bohemen bij die staat gevoegd en zodoende werd Kafka een Tsjecho-Slowaaks staatsburger. Hij verbleef ook enige tijd in Berlijn, de hoofdstad van de Weimarrepubliek. Dat maakte hem tot een typische Duitstalige en Midden-Europese auteur die niet gekoppeld kan worden aan een specifiek land. De benoeming van Kafka als 'Tsjechisch' auteur is daarom historisch incorrect omdat zijn taal niet Tsjechisch was en de staat Tsjechië niet beston…Lees verder op Wikipedia