Charo 2.jpg

NL:

Haar dochter zien vertrekken uit het ouderlijk huis om te gaan studeren vond filosofe en vertaalster Charo Crego niet gemakkelijk. Dus besloot ze haar brieven te schrijven over...kunst. De brieven werden gebundeld en uitgebracht onder de titel Musea die we niet bezochten - Brieven aan mijn dochter. Crego werd geboren in Madrid, maar belandde na haar studies filosofie in Brussel. Ze ging aan de slag als vertaalster voor de EU. Musea die we niet bezochten is een prachtig geïllustreerd brievenboek dat getuigt van een dubbele toewijding: die van een kunstfilosofe aan de schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, film en fotografie, en die van een moeder aan haar dochter.

Ontdek in de intimiteit van een woonkamer waarom Charo Crego zo bezield raakt door kunst en waarom ze besloot net daarover naar haar dochter te schrijven.

ENG:

Seeing her daughter leave the parental home to study was not easy for the philosopher and translator Charo Crego. So she decided to write her letters about ... art. The letters were bundled and released under the title Museums that we did not visit - Letters to my daughter. Crego was born in Madrid, but ended up in Brussels after studying philosophy. She started working as a translator for the EU. Museums that we did not visit is a beautifully illustrated letterbook that bears witness to a double dedication: that of an art philosophy to painting, architecture, sculpture, film and photography, and that of a mother to her daughter.

Discover in the intimacy of a living room why Charo Crego is so inspired by art and why she decided to write about it to her daughter.

FR:

Voir sa fille quitter le domicile parental pour étudier n'était pas facile pour le philosophe et traducteur Charo Crego. Elle a donc décidé d'écrire des lettres sur… l'art. Les lettres ont été regroupées et publiées sous le titre Musées que nous n'avons pas visités - Lettres à ma fille. Crego est né à Madrid, mais elle s'est rétrouvée à Bruxelles après des études de philosophie. Elle a commencé à travailler comme traductrice pour l'UE. Musées que nous n'avons pas visités sont un livre de lettres magnifiquement illustré qui témoigne d'une double dédicace: celle d'un philosophe de l'art en peinture, architecture, sculpture, film et photographie et celle d'une mère pour sa fille.

Découvrez dans l'intimité d'un salon pourquoi Charo Crego est tellement inspirée par l'art et pourquoi elle a décidé d'écrire à ce sujet à sa fille.