Samenlezen

Samenlezen, dat is samen met andere mensen een gedicht, een fragment of volledig verhaal lezen, erover praten, herinneren, mijmeren, genieten. Zo kan literatuur verbinden.  Samenlezen is er voor iedereen, ook voor mensen die lezen moeilijk vinden of nog niet zo goed Nederlands spreken of psychisch kwetsbaar zijn.

Samen met Den Teirling en Elzenhof experimenteren we met Samenlezen.  Samenlezen is het lezen van gedichten, fragmenten van romans en verhalen in een klein groepje met een begeleider.  Samenlezen is er voor iedereen, ook voor wie niet goed kan lezen, nog niet zo goed Nederlands spreekt of een psychische kwetsbaarheid heeft.  We lezen samen op donderdag van 14u tot 15.30u in de bibliotheek. Met een warme koffie en zoetigheid!

Lettergek

Lettergek is een participatief buurtproject dat verbinding en ontmoeting met de buurt en tussen buurtbewoners centraal stelt.

Lettergek is een buurtproject dat vele lagen kent. In 2017 startten Den Teirling, bibliotheek Sans Souci en Ilona Plichart (coach samenlezen) een samen-leesgroep op voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wat twee jaar lang een gesloten leesgroep was, vormt het ijkpunt van Lettergek. We brainstormden over hoe we deze groep konden openstellen voor buurtbewoners om zo ruimte te creëren voor ontmoeting en verbinding in en met de wijk.

Samen banen we ons een weg door gedichten van Rimbaud, kortverhalen van Claudel en fragmenten van Moeyaert. Samen gaan we op zoek naar betekenissen in geschreven woorden. Samen creëren we verbinding en ontmoeting met elkaar, de ander, proza en poëzie.

SamenLezen