Bibliotheekreglement

Iedereen is welkom in Bibliotheek Sans Souci. Om alles in goede banen te laten lopen, sommen we hier even enkele regels op. We wensen je veel plezier in onze bibliotheek.

De 19 Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken en Muntpunt vormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één netwerk waar iedereen terecht kan met één bibliotheekkaart.

Toch zal je merken dat er ook nog individuele verschillen zijn tussen de reglementen van de verschillende bibliotheken. De verschillen kunnen zich situeren op het vlak van tarieven, het reserveren van materialen, aantal materialen die ontleend kunnen worden, het gebruik van computers en internet en de huisregels.

Lid worden 
 

Om bepaalde diensten van de bibliotheek te gebruiken, moet je lid zijn.
Om lid te worden, moet je lidgeld betalen. Raadpleeg de tarievenlijst voor het exacte bedrag.
Je hebt ook een geldig identiteitsbewijs nodig:

  • voor Belgen: een identiteitskaart
  • voor niet-Belgen: een persoonsbewijs  en een bewijs van Belgisch verblijfsadres

Kinderen jonger dan 12 moeten met een ouder of voogd naar de bibliotheek komen om zich in te schrijven.
Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar volstaat een formulier dat door de ouder of voogd ondertekend is.

Op het moment dat je je inschrijft, worden er een aantal persoonsgegevens opgevraagd. De bibliotheek respecteert je privacy en volgt de richtlijnen van de GDPR (General Data Protection Regulation). In de ‘Privacyverklaring’ staat wat de bibliotheek doet met deze gegevens. Je vindt de privacyverklaring op de website of je kunt ze opvragen aan de balie.

Verhuis je? Een nieuw e-mailadres of een ander telefoonnummer? Geef elke (adres)wijziging onmiddellijk door: via de website, via e-mail, telefonisch of aan de balie.   

 

Bibliotheekkaart

Als je je inschrijft, krijg je een bibliotheekkaart. Met deze kaart kun je bepaalde diensten van de bibliotheek gebruiken, zoals materialen lenen, verlengen en reserveren. Deze kaart is geldig in de 20 Nederlandstalige bibliotheken in Brussel. Let wel: de reglementen kunnen verschillen bij de verschillende bibliotheken.

Deze kaart is strikt persoonlijk. Anderen mogen je kaart niet gebruiken. Je bent altijd verantwoordelijk voor het gebruik van jouw bibliotheekkaart.

Ben je je kaart kwijt? Meld dat zo snel mogelijk aan de balie van je bibliotheek zodat je kaart geblokkeerd wordt en misbruik voorkomen kan worden. Voor een nieuwe kaart moet je wel betalen. Raadpleeg de tarievenlijst.

 

Mijn bibliotheek

Op de website kun je geleende materialen online beheren en de leentermijn ervan verlengen. Je moet je eerst registreren met je bibliotheekkaart. Daarna kun je je aanmelden. De ouder of voogd kan de kaarten van de kinderen beheren.

 

Leentermijn


De leentermijn is drie weken. 

 

Verlengen

Je kunt de leentermijn twee keer verlengen, telkens met drie weken. Dat kan wel alleen als een werk niet gereserveerd is door een andere gebruiker.

Je kunt een werk maximum negen weken lenen.

Verleng je materialen bij voorkeur via de website. Verlengen via e-mail en aan de balie kan ook. 

 

Terugbrengen

Tijdens de openingsuren breng je de materialen terug aan de balie.
Kom je langs buiten de openingsuren? Dan kun je de geleende materialen inleveren via de inleverbox.

De box wordt elke ochtend leeggemaakt op elke openingsdag van de bibliotheek. Als inleverdatum geldt de dag dat de bibliotheekmedewerker de materialen in ontvangst neemt.  

Als je je e-mailadres opgeeft bij de inschrijving, dan krijg je enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn een automatische herinneringsmail.  Ook als je geen e-mail krijgt, breng je de materialen uiteraard op tijd terug.

 

Groepen, klassen en leerkrachten

Voor groepen, klassen en leerkrachten zijn er andere voorwaarden in de bibliotheek. Vraag informatie aan de baliemedewerker.

 

Te laat terugbrengen

Breng je de geleende materialen niet voor de vervaldatum terug? Dan betaal je ‘te laat’-kosten per dag. Raadpleeg de tarievenlijst. Hou zelf de vervaldatum van de leentermijn bij.

Als je de materialen niet op tijd terugbrengt, krijg je een aanmaning om de materialen in te leveren. Eerst via e-mail (8 en 22 dagen na vervaldatum) en dan via brief (30 dagen na de vervaldatum). 

Als je geen e-mailadres opgegeven hebt, krijg je een brief. 

De bibliotheek rekent een administratieve kost voor het verzenden van aangetekende aanmaningen. Raadpleeg de tarievenlijst.

 

Verlies, beschadiging en diefstal

Draag zorg voor de geleende materialen, binnen en buiten de bibliotheek. Zijn er beschadigingen aan het materiaal dat je wilt lenen? Meld die dan meteen aan het bibliotheekpersoneel. Als je dat niet doet, kun je aansprakelijk gesteld worden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de geleende materialen. Bij verlies, volledige of gedeeltelijke beschadiging of diefstal, betaal je de aankoopprijs van het materiaal en de verwerkingskosten. Raadpleeg de tarievenlijst.

 

Materiaal reserveren

Wil je een werk lenen maar is het uitgeleend aan een andere gebruiker? Dan kun je dat geleende werk reserveren. Dat is gratis. Reserveer bij voorkeur via de website of aan de balie tijdens de openingsuren.

We verwittigen je persoonlijk zodra het materiaal beschikbaar is. Het materiaal blijft één week gereserveerd voor jou. Kom je het na één week niet halen? Dan zetten we het terug in de bibliotheek.

Je kunt ook niet-uitgeleende materialen reserveren. Die blijven wel maar één dag beschikbaar.

Hebben we het materiaal niet in onze collectie? We verwittigen je zodra het materiaal beschikbaar is. Het materiaal blijft maximum één week beschikbaar.

 

Hoeveel materialen lenen?

Je kunt maximum 15 materialen lenen.

 

Computers en internet gebruiken

Je kunt de publiekscomputers gebruiken met je bibliotheekkaart. 

Je kunt de publiekscomputers voor minstens één sessie/uur gebruiken en je kunt de computer langer gebruiken zolang niemand anders de computer wil gebruiken. 

Er is wifi in de bibliotheek. Die is gratis maar je moet je wel registreren.

Je kunt ook printen in de bibliotheek. Raadpleeg de tarievenlijst. 

De bibliotheek is niet verantwoordelijk als de publiekscomputer, het internet of de printer tijdelijk uitvallen.

Er is maar één persoon per computer toegelaten. Vraag toestemming aan de bibliotheekmedewerkers als je met meerdere personen aan een computer wilt werken.

 

Huisregels

 

Gedraag je rustig in de bibliotheek, vooral als er mensen studeren of lezen. Spelen en voetballen kan in het park.

Tijdens activiteiten voor kinderen op woensdag en zaterdag is de bibliotheek geen stille plek.

Telefoneren of roken kan op straat. Zet een hoofdtelefoon op als je naar muziek wil luisteren. Eten en drinken mag aan de leestafel maar niet aan de werktafels met computers. 

Respecteer de andere bezoekers en het bibliotheekpersoneel. In de bibliotheek is iedereen gelijk.

Maak niets kapot in de bibliotheek. Laat gebruikte materialen, leestafels en toiletten schoon achter.

Zorg goed voor de materialen die je meeneemt naar huis en breng ze op tijd terug zodat anderen ze daarna ook kunnen gebruiken.

Het bibliotheekpersoneel is er om je te helpen. Zij zorgen ervoor dat de bibliotheek een fijne plek is voor iedereen. 

Kinderen komen samen met hun mama of papa naar de bibliotheek. Het bibliotheekpersoneel kan niet op hen passen.

Let goed op je eigen spullen in de bibliotheek. Hang je jas aan de kapstok.

Je kan de bibliotheek niet gebruiken als je niet akkoord gaat met deze afspraken en de huisregels.

 

Tarieven

Lidmaatschap: 5 EUR (reductietarief van 2,5 EUR voor studenten en uitkeringsgerechtigden)                 

Duplicaat lidkaart: 2 EUR

Te laat-kosten: 0,05 EUR per materiaal per dag te laat voor leden vanaf 14 jaar

Aangetekende aanmaningsbrief : 8 EUR

Een werk reserveren : gratis

Boek laten overkomen uit een andere bibliotheek : gratis

Een draagtas : 1 EUR

A4 print zwart wit (uit de bibcomputers) : 0,05 EUR

A4 fotokopie zwart wit : 0,20 EUR

A4 print/fotokopie kleur : 0,50 EUR

Beschadiging, verlies of diefstal : vergoeding van de waarde van de materialen