LIeve Joris.jpg

NL:

Lieve Joris is internationaal bekend als schrijfster van non-fictie boeken over de Arabische wereld, Oost-Europa en Afrika. Haar boek De melancholieke revolutie werd bekroond met de Henriëtte Roland Holst-prijs, Mali blues met de Cultuurprijs van de Vlaamse gemeenschap en de Franse Prix de l’Astrolabe, De hoogvlaktes met de Franse Prix Nicolas Bouvier, Op de vleugels van de draak met de Bob den Uyl Prijs. In 2010 benoemde Frankrijk haar tot Ridder in de Orde van Kunst en Letteren, in 2014 kreeg zij de Spiegelprijs voor haar boeken over Afrika.

Naar aanleiding van Het uur van de rebellen schreef Libération: 'Lieve Joris is een van de beste journalisten ter wereld.' De Daily Telegraph noemde het 'een intelligent en soms prachtig verhaal over een van de grote drama's van onze tijd'. In 2008 verscheen De hoogvlaktes, haar voorlopige afscheid van Congo.

In september 2018 verscheen Lieve Joris' nieuwe boek Terug naar Neerpelt, waarin zij terugkeert naar het landschap van haar Vlaamse jeugd en het verhaal schrijft waar zij jarenlang omheen reisde.

In de rust van de huiskamer vertelt Lieve Joris over haar werk, wat haar inspireert en hoe zij als auteur voortbeweegt.

ENG:

Lieve Joris is internationally known as a writer of non-fiction books about the Arab world, Eastern Europe and Africa. Her book De melancholieke revolutie was awarded the Henriëtte Roland Holst Prize, Mali Blues with the Flemisch Culture Prize and the French Prix de l'Astrolabe, De hoogvlaktes with the French Prix Nicolas Bouvier, Op de vleugels van de draak with the Bob den Uyl Price. In 2010 France appointed her Knight in the Order of Arts and Letters, in 2014 she received the Mirror Prize for her books on Africa.
About Het uur van de rebellen, Libération wrote: "Dear Joris is one of the best journalists in the world." The Daily Telegraph called it "an intelligent and sometimes wonderful story about one of the great dramas of our time." In 2008 De hoogvlaktes appeared, her provisional farewell to Congo.

In September 2018, Lieve Joris' new book Terug naar Neerpelt was published, in which she returns to the landscape of her Flemish youth and writes the story she traveled around for years.


In the tranquility of the living room, Lieve Joris talks about her work, what inspires her and how she moves as an author.

FR:

Lieve Joris est mondialement connue en tant qu'écrivain de livres sur le monde arabe, l'Europe de l'Est et l'Afrique. Son livre De melancholieke revolutie a reçu le prix Henriëtte Roland Holst, Mali Blues avec le prix de la culture de la Communauté flamande et le prix français de l'Astrolabe, De hoogvlaktes avec le prix français Nicolas Bouvier, Op de vleugels van de draak avec Bob den Uyl Price. En 2010, la France l'a nommée Chevalier de l'ordre des arts et des lettres. En 2014, elle a reçu le prix Mirror pour ses livres sur l'Afrique.
En réponse à Het uur van de rebellen, Libération a écrit: "Cher Joris est l’un des meilleurs journalistes au monde." Le Daily Telegraph l'appelait "une histoire intelligente et parfois merveilleuse d'un des grands drames de notre temps". En 2008, De hoogvlaktes est apparue, son adieu provisoire au Congo.

En septembre 2018, le nouveau livre de Lieve Joris, Terug naar Neerpelt, a été publié, dans lequel elle revient sur le paysage de sa jeunesse flamande et écrit le récit qu'elle a parcouru pendant des années.


Dans la tranquillité du salon, Lieve Joris parle de son travail, de ce qui l’inspire et de la manière dont elle se déplace en tant qu’auteur.