Living Stories

LIVING STORIES POSTPONED!

NL Omwille van de bijzondere maatregelen met betrekking tot het virus Covid-19, hebben we beslist om Living Stories uit te stellen. Het literaire huiskamerfestival zal dus NIET doorgaan op 16 mei. Vermoedelijk zal de programmatie opgedeeld worden over meerdere dagen in het najaar. We houden jullie hier uiteraard van alles op de hoogte!

FR Suite aux circonstances particulières dues au virus Covid-19, nous avons décidé de reporter l’événement Living Stories. Ce festival littéraire organisé dans des salons privés n’aura donc pas lieu le 16 mai. Il est probable que la programmation soit redéployée sur plusieurs jours en automne. Nous vous tenons au courant des évolutions !

EN Due to the special circumstances caused by the Covid-19 virus, we have decided to postpone Living Stories. The literary festival in people’s living rooms will not take place on May, 16th. Probably the festival will take place in different parts, on several days in autumn. We’ll keep you posted here!

instagram_living_stories_figuur3.jpg