De bibliotheek is een rustpunt in de stad, een laagdrempelige vrijplaats in het bijzonder voor kinderen, een inspirerende en mooie openbare ruimte vol leesplezier, vrije toegang tot informatie en nieuwe technologie, een tweede thuis die aanzet tot ontmoeting, creativiteit en verbeelding, goed ingebed in de lokale buurt. Via haar collectie wil de bibliotheek betekenissen toevoegen aan het leven van haar bezoekers, ze wil iets in gang zetten, verhalen en verschillende perspectieven brengen en zo bijdragen tot individuele processen van reflectie.

Bibliotheek Sans Souci