Samenlezen in Bibliotheek Sans Souci

Sinds dit jaar experimenteren we in de bibliotheek met samenlezen.  Samenlezen is het lezen van gedichten, fragmenten van romans en verhalen in een klein groepje met een begeleider.  Samenlezen is er voor iedereen, ook voor wie niet goed kan lezen, nog niet zo goed Nederlands spreekt of een psychische kwetsbaarheid heeft.  We lezen samen elke vrijdag van 14u30 tot 16u in Den Teirling.  De laatste vrijdag van elke maand lezen we samen in de bibliotheek met een warme koffie en zoetigheid.  

We worden in dit traject begeleid door Ilona Plichart.

Samenlezen in Den Teirling