Als je lid bent van de bib kan je gebruik maken van wifi en publiekscomputers.  Vraag je login aan de balie!